Hi! How can we help You?

Fintek

EĞİTİMLERİMİZ

İşletmelerinizin yönetim, finans, muhasebe gibi birimlerine aşağıdaki konularda kapsamlı eğitimler verilerek, finans ve strateji alanlarında süreçleri yönetebilmeleri için sağlam bir altyapı oluşturulur.
- Makro ve Mikro Ekonomik Verilerin Takibi ve Yorumlanması
- Finansal Analiz ve Bilanço Yönetimi
- Banka ve Mali Kuruluşlar aracılığı ile Finans Kaynaklarına Erişim

Banka ve Mali Kuruluşlar Aracılığı ile Finans Kaynaklarına Erişim

Kreditörler ile yapılacak olan görüşmelerde işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, bu hususlarda alınacak aksiyonlar, kredi ihtiyacının ve tutarının netleştirilerek tutarlı bir zemine oturtulması, banka ve mali kuruluşlara sunulacak olan rapor ve sunumların hazırlanması hususunda temel bilgiler aktarılmaktadır. Kredi ve finansman sağlayan kuruluşların karar mekanizmalarında önemli rol oynayan etkenler konusunda bilgilendirme yapılarak, taleplerinizin olumlu sonuçlandırılması için izlemeniz gereken stratejiler hakkında bilgi edinmeniz sağlanır.

Makro ve Mikro Ekonomik Verilerin Takibi ve Yorumlanması

Ülkemiz ve dünya ekonomisinde gerçekleşen verilerin takibi için ilgili platformların belirlenmesi, bu verilere hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılması, yine bu verilerin teknik olarak yorumlanabilmesi hususunda bilgiler verilmektedir. Geleceğe dair stratejilerin doğru bir şekilde oluşturulabilmesi adına, temel ekonomi bilgi altyapısı oluşturulması ve verilerin takip edilerek yorumlanabilmesi oldukça önemlidir.

Finansal Analiz ve Bilanço Yönetimi

Firmanın sağlıklı büyümesi, karlılığının arttırılması, risk ve fırsatların belirlenerek doğru finansal politikaların belirlenmesi için finansal analiz, mali veri analizi ve bilanço yönetimi konularında ayrıntılı bilgi akışı sağlanır.

dilediğini sor

Tüm sorularınız için
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Karşılıklı sadakat ve güvene dayanan uzun vadeli bir iş ilişkisi oluşturarak, hedeflenen stratejileri hızlı, kaliteli ve verimli bir şekilde danışan firmalarımızın hizmetine sunuyoruz.

+

Deneyimler

+

Mutlu Müşteri

Finansman stratejisinin kurulması, uygulanması, kaynakların belirlenmesi, hazır durumda bulundurulması, işletmenin sağlıklı büyümesi ve sürekliliğinin sağlanması açısından elzemdir. Bu kaynakların yaratılması, en verimli şekilde kullanılması, doğru alanlara doğru teminat şartları ve fiyatlama ile yönlendirilmesi, finans yönetimi altında konsolide edilmelidir. Bu hizmetlerin tamamının işletmelere, alanında uzman ve tecrübeli kişilerce sunulmasına finansal danışmanlık hizmeti denir.

Finans, bir işletmenin en önemli mekanizmaları arasındadır ve bu alanda uzman kişilerce yönetilmesi gerekir. Bankalar ve finansman sağlayan diğer kuruluşlara karşı bu alanın profesyonel şekilde yönetildiğini göstermek, onlarla aynı dili konuşarak beklentilerin ve firmanın faaliyet döngülerinin doğru bir şekilde aktarılması, finansmana ulaşabilmek için en önemli etkenlerden biridir. Finansman kararını belirleyecek olan toplantı ve görüşmeler öncesinde gerekli hazırlığın yapılması, firmanın kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi, sunum ve projeksiyonların hazırlanması, mali kuruluşlara iletilmesinde profesyonel destek alınması, finansman talebinin olumlu olarak sonuçlandırılması adına önemli bir noktadır.

Finansman sağlayan mali kuruluşların bulunması ve talebinizin iletilmesi, kredi ve finansman ihtiyaç tutarının belirlenmesi, teminat şartları ve finansman maliyetinin projeksiyonu, işletmenizin finansal analizinin yapılarak güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, zayıf alanların güçlendirilmesi hususunda stratejilerin uygulamaya alınması, banka ve finansal kuruluşlar ile ilişkilerin yönetimi, müşterilerinizin tahsilat stratejilerinin yeniden dizayn edilmesi, finans ve muhasebe birimlerinize bu konularda eğitim verilmesi gibi alanlarda destek alabilirisiniz.

Alınacak hizmetin süresi, niteliği ve diğer değişkenlere göre fiyatlama yapılmaktadır. Tanışma toplantımızda işletmeniz analiz edilerek ihtiyaçları belirlendikten sonra, proje bazında çözüm önerilerimiz ve fiyatlama detayları tarafınıza iletilmektedir.

Email bültenimize abone olun.