Hi! How can we help You?

Hizmetlerimiz

Strateji işin anahtarıdır.

Finansman, Kredi, Borçlanma ve Finansal Danışmanlık Hizmetleri

- Kredi ve Finansman İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Giderilmesi
- Mevcut Borçluluk Seviyesinin Yönetilmesi ve Tekrar Planlanması
- Finansal Analiz Raporunun Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
- Finansal Yönetim Stratejilerinin Belirlenmesi
- Bankalar ve Finans Kuruluşları ile İlişkilerin Yönetimi

Strateji ve Yönetim Hizmetleri

- Stratejik ve Sektörel Hedeflerin Belirlenmesi
- Şirket Mevcut Yönetim Organizasyonunun Analizi
- Yönetim, İnsan Kaynakları ve Yatırım Organizasyonlarının Planlanması ve Uygulanması

Tahsilat, Kredi Limit ve Teminat Yönetimi

- Müşterileri Portföyünün Tahsilat Kalitesinin Analizi ve Yönetimi
- Müşterilere Sağlanan Kredi Bakiyelerinin Analizi ve Yönetimi
- Müşteriler ile Direkt veya Mali Kuruluşlar Aracılığı ile Teminat Yapılarının Kurulması

Finansman, Kredi, Borçlanma ve Finansal Danışmanlık Hizmetleri

Firma mali tabloları analiz edilerek; likidite, faaliyet, borçluluk, karlılık oranları hesaplanır. Şirketin güncel finansal durumu, sektör ve piyasa koşulları ile birlikte makro ekonomik gelişmeler doğrultusunda şeffaf bir durum ve strateji raporu oluşturularak tarafınız ile paylaşılır. Rapor içeriğinde özellikle mali tabloların, banka ve finans kurumlarının kabul edeceği rasyolara sahip olup olmadığı yorumlanır. Bu rapor ve yorumlar doğrultusunda, firmanızın büyüme ve karlılığının arttırılması, bankalar ve finans kuruluşları nezdinde kredibilitenizin yükseltilmesi için gerekli stratejiler belirlenir. Bankaların kredi değerlendirme sürecinde kilit rol oynayan kriterlerin sağlanması için gerekli finansal ve yönetimsel aksiyonların alınması sağlanır. Bu stratejiler doğrultusunda firma için en uygun nakdi / gayrinakdi kredi ürünleri belirlenerek teminat-fiyat-vade-döviz koşulları oluşturulur. İlgili bankalar ile limit tahsis-kredi kullanım süreçleri baştan sona tarafımızca yönetilerek, bu kurumlara sunulması gereken dosya, rapor ve sunumlar profesyonelce hazırlanır. Yine bu kuruluşlar ile toplantılar tarafımızca yönetilerek, finansman kaynağına en uygun şartlar ile ulaşmanız sağlanır.

Strateji ve Yönetim Hizmetleri:

Firma güncel yönetim şeması oluşturularak analiz edilir. Sektörel ve makro ekonomik gelişmeler doğrultusunda yeni yönetim organizasyon şeması belirlenerek, hayata geçirilmesi için stratejiler belirlenir. Yönetim ile birlikte üretim kapasitesi ve üretimin planlanması analizleri de gerçekleştirilir. Bu analiz ve belirnen stratejiler kapsamında; insan kaynağı, tesis-makine-teçhizat gibi yatırımlar planlanarak mevcut yönetim bilgi ve onayına sunulur.

Tahsilat, Kredi Limit ve Teminat Yönetimi:

Firmanın satış portföyünde yer alan firmaların tahsilat kalitesi ve sıklığının, işletmenizin rasyoları ile uyumu ölçülerek analiz edilir. Özellikle hacimli çalışılan ya da çalışılmak istenen firmalara dair vade, fiyat, kredi bakiyesi oluşturma ve tahsilat yöntemleri değerlendirilerek olması gereken seviyeler belirlenir. Bu müşterilerinizde yeterli büyümeyi sağlamak ve riskinizi minimize etmek adına çeşitli teminatlandırma yöntemleri belirlenir. Teminatlandırma yöntemleri arasına banka garantisinin de dahil edileceği sistemlerin dizayn edilmesi ve kurulması sağlanır.

dilediğini sor

Tüm sorularınız için
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Karşılıklı sadakat ve güvene dayanan uzun vadeli bir iş ilişkisi oluşturarak, hedeflenen stratejileri hızlı, kaliteli ve verimli bir şekilde danışan firmalarımızın hizmetine sunuyoruz.

+

Deneyimler

+

Mutlu Müşteri

Finansman stratejisinin kurulması, uygulanması, kaynakların belirlenmesi, hazır durumda bulundurulması, işletmenin sağlıklı büyümesi ve sürekliliğinin sağlanması açısından elzemdir. Bu kaynakların yaratılması, en verimli şekilde kullanılması, doğru alanlara doğru teminat şartları ve fiyatlama ile yönlendirilmesi, finans yönetimi altında konsolide edilmelidir. Bu hizmetlerin tamamının işletmelere, alanında uzman ve tecrübeli kişilerce sunulmasına finansal danışmanlık hizmeti denir.

Finans, bir işletmenin en önemli mekanizmaları arasındadır ve bu alanda uzman kişilerce yönetilmesi gerekir. Bankalar ve finansman sağlayan diğer kuruluşlara karşı bu alanın profesyonel şekilde yönetildiğini göstermek, onlarla aynı dili konuşarak beklentilerin ve firmanın faaliyet döngülerinin doğru bir şekilde aktarılması, finansmana ulaşabilmek için en önemli etkenlerden biridir. Finansman kararını belirleyecek olan toplantı ve görüşmeler öncesinde gerekli hazırlığın yapılması, firmanın kısa ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi, sunum ve projeksiyonların hazırlanması, mali kuruluşlara iletilmesinde profesyonel destek alınması, finansman talebinin olumlu olarak sonuçlandırılması adına önemli bir noktadır.

Finansman sağlayan mali kuruluşların bulunması ve talebinizin iletilmesi, kredi ve finansman ihtiyaç tutarının belirlenmesi, teminat şartları ve finansman maliyetinin projeksiyonu, işletmenizin finansal analizinin yapılarak güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, zayıf alanların güçlendirilmesi hususunda stratejilerin uygulamaya alınması, banka ve finansal kuruluşlar ile ilişkilerin yönetimi, müşterilerinizin tahsilat stratejilerinin yeniden dizayn edilmesi, finans ve muhasebe birimlerinize bu konularda eğitim verilmesi gibi alanlarda destek alabilirisiniz.

Alınacak hizmetin süresi, niteliği ve diğer değişkenlere göre fiyatlama yapılmaktadır. Tanışma toplantımızda işletmeniz analiz edilerek ihtiyaçları belirlendikten sonra, proje bazında çözüm önerilerimiz ve fiyatlama detayları tarafınıza iletilmektedir.

Email bültenimize abone olun.